ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รู้ไว้ใช่ว่า กับประเภทของประกันภัยที่มีอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นมีคนที่ทำประกันภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าคนโดยส่วนใหญ่นั้นเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่า การทำ ประกันภัย นั้นไม่ได้มีแค่ประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทว่ายังมีประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่จะคุ้มครองในเรื่องที่เราคิดว่าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมานั้นจะเป็นผลส่งกระทบกับตัวเขาอย่างแน่นอนนั่นเอง นอกจากนี้หากเปรียบเทียบแล้วการใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ มากมาย ฉะนั้นการยอมเสียเบี้ยประกันภัยเพื่อที่เราจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนั้นถือว่าคุ้มค่าเอามากๆ และสำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะทำประกันภัยดีหรือไม่นั้นก็ลองไปศึกษาเรื่องของประโยชน์ต่างๆ ในการทำประกันภัยไว้ แต่ถ้าหากใครก็ตามที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำประกันภัย แต่ทว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าประกันภัยนันมีอยู่กี่ประเภท และแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรก็สามารถดูข้อมูลที่เราได้นำมาฝากกันได้ดังนี้
1.       การประกันชีวิต (Life Insurance) ประกันภัยในรูปแบบนี้ก็เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่บุคคลที่อยู่ในอุปการะของเราหรือแก่ตัวเราเอง ซึ่งเป็นการประกันต่อความสูญเสีย เสียหายที่อาจจะเกิดกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยกรมธรรม์ในสัญญานั้นจะจ่ายค่าชดเชยให้เมื่อมีการเสียชีวิต รวมถึงอาจจะมีความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ การประกันกรณีทุพพลภาพ หรือการประกันสุขภาพ ซึ่งขั้นตอนในการทำประกันนั้นก็จะเริ่มจากการที่เรายื่นคำขอทำประกันชีวิตพร้อมกับตกลงในเรื่องของเบี้ยประกันแล้วนั้น หากบริษัทตกลงก็จะมีการออกกรมธรรม์ให้ ซึ่งกรมธรรม์นี้ถือเป็นสัญญาที่บริษัท ประกันภัย ยสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์หือผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั้น และวัตถุประสงค์หลักของการทำประกันชีวิตนั้นก็เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้รายได้ของเราสูญสิ้นไป โดยเฉพาะในยามที่เราเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร หรือถ้าหากเรายังมีชีวิตอยู่จนเกษียณเราก็จะยังได้รับความคุ้มครองอยู่ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ซื้อประกันชีวิตเพียงเพราะว่าคนเรานั้นจะต้องเสียชีวิตอย่างเดียวเท่านั้น
2.       การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) นั้นก็คือ การที่ผู้รับประกันภัยซึ่งก็คือบริษัทประกันภัยนั่นแหละทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกี่ยวกับการที่เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยนั้นจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย และโดยหลักแล้วการประกันวินาศภัยนั้นจะให้ประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สิน และกิจการของผู้เอาประกันภัยซึ่งการประกันวินาศภัยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
-         การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) หรือที่เรียกกันว่า ประกันไฟนั่นเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของประกันภัยนี้จะอยู่ที่วัตถุที่เอาประกันภัยโดยตรง งไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างก็ตาม
-         การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์
-         การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance) ประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล
-         การประกันเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous/Casualty Insurance) ในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายชนิดมาก ซึ่งประกันภัยประเภทนี้จะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซับซ้อนมากขึ้น และเงื่อนไขต่างๆ นั้นจะไม่อยู่ในประกันภัยดังที่เราได้กล่าวมาแล้วนั้น อย่างเช่น ประกันการเดินทาง ไปต่างประเทศ การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย หรือการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น
และที่เราได้กล่าวไปนั้นก็คือประเภทต่างๆ ของประกันภัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าประกันภัยในประเภทต่างๆ นั้นต่างก็มีวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกันในการทำประกันภัยและนั่นก็คือการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรา แต่สิ่งที่แตกต่างกันในประกันภัยแต่ละประเภทนั้นก็คือ ประเภทของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับตัวเรานั่นเอง อย่างเช่น การเดินทางไปต่างประเทศนั้นก็ควรที่จะทำ ประกันการเดินทาง ไปต่างประเทศ ซึ่งมันไม่ได้คุ้มครองแค่เวลาที่เราอยู่บนเครื่องบินเท่านั้น แต่คุ้มครองในช่วงเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศด้วย แต่ถ้าเราเดินทางภายในประเทศด้วยเครื่องบินนั้นก็อาจจะทำประกันการเดินทางในประเทศ ซึ่งจะคุ้มครองเราในช่วงเราเวลาที่เราเดินทางด้วยเครื่องบินเท่านั้น


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หากดำเนินการโอนเงินผิดพลาดอย่าเพิ่งตกใจ ให้ดำเนินการดังนี้ก่อน

ในปัจจุบันนั้นเราต้องยอมรับว่าการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆ นั้นสามารถทำได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปที่ธนาคารกันแล้ว อย่างเช่น ของธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial   bank ofthailand ) นั้นมีแอพลิเคชั่น SCB Easy ที่ทำให้เราโอนเงินได้สะดวกขึ้น รวมถึงสามารถเช็คยอดเงินฝาก อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก  อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ได้เพียงแค่มีมือถือเท่านั้น แต่ทั้งนี้มันก็มีความเสี่ยงตรงที่เราอาจจะกดเลขบัญชีรับโอนผิดจึงทำให้เงินไปเข้าบัญชีใครก็ไม่รู้ แต่ทั้งนี้นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะไม่ได้เงินคืน โดยเราเพียงแค่ดำเนินการดังต่อไปนี้ แต่ทว่าข้อเสียของความผิดพบาดนี้ก็คือ เสียเวลา นั่นเอง 1.       หากเป็นในกรณีที่เราโอนเงินผิดบัญชีไปให้คนอื่นนั้น สิ่งที่เราควรจะทำหลังจากที่เรารํ้ตัวแล้วว่าเราโอนเงินผิดบัญชี คือ           - เราต้องรวบรวมหลักฐานการโอนเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหรือหน้าจอการโอนเงินจาก Internet banking ของเรา           - ให้เรารีบติดต่อกับธนาคารต้นทางทันที เพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบและก็ควรสอบถามวิธีการขอคืนเงิน           - ในลำดับต่อมานั้นทางธนาคารจะติดต่อไปยังผู้รับโอน เพื่อให้คืนเงิ

สบู่ผิวขาว ที่คุณต้องติดใจ

สาวๆทุกคนคงอยากจะมีผิวขาวสวยเนียนใสไร้ที่ติ และตัวช่วยส่วนใหญ่ที่สาวๆเลือกใช้กันก็คือ  สบู่ผิวขาว  ซึ่งหลายยี่ห้อก็จะมีส่วนผสมของวิตามินอีและวิตามินบี เพื่อบำรุงผิวให้แลดูกระจ่างใส เนียนนุ่ม น่าสัมผัส และก็อาจจะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผิว เช่น มอยเจอร์ไรเซอร์ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิว บางยี่ห้อก็ใส่กูลต้าไธโอน ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้น แต่จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังถ้าใส่มากจนเกินไป บางยี่ห้อจึงหลีกเลี่ยงไม่ใส่สารนี้ เปลี่ยนเป็นใส่สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรต่างๆแทน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยขัดผิวและบำรุงผิว เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผิวดูสว่างใสขึ้น             หลายๆคนคงมีตัวเลือกสบู่ผิวขาวไว้ในใจแล้ว แต่เราจะขอแนะนำ สบู่ผิวขาว  VONCE   OrangeBlossom Honey Soap  สบู่ผิวขาวน้ำผึ้งดอกส้มจากฝรั่งเศส ซึ่งมีส่วนผสมของวิตามินบี และวิตามินซี AHA สารสกัดจากธรรมชาติ คือสารสกัดจากส้ม และสารสกัดจากกุหลาบ ซึ่งส่วนผสมต่างๆนั้นมีคุณสมบัติดังนี้ - ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่น สมบูรณ์แข็งแรง - ปรับสีผิวให้แลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ - เปลี่ยนผิ

ประสบกาณ์ดีๆ จากการใช้บริการ hosting ที่ Hostneverdie

เจ๊ประทับใจบริการ hosting ที่ Hostneverdie มากค่ะ ราคาไม่ต่ำ ไม่สูง เหมาะสมดีค่ะ เจ๊ไม่ชอบของถูกเกินไปเพราะมักจะมาพร้อมกับความห่วย ชอบที่นี้เพราะว่าเรื่องซับพอร์ตไวมากค่ะ host ก็ไม่ค่อยล่ม ไม่อืดด้วยค่ะ เรียกว่าไวเลยแหละค่ะ คะแนนเว็บจาก google pagespeed ก็ค่อนข้างดีมากค่ะ เจ๊ใช้ที่อื่นมาก่อน โฮสติ้งอืด บริการก็ช้า เลยย้ายมาที่ Hostneverdie ทีนี้ย้ายโฮสต์ให้ฟรีด้วยนะคะ เจ๊ทำเว็บขายส่งขนมค่ะ host ล่มนานๆ มีปัญหาเยอะ พอใช้ทนี้ไม่ค่อยล่ม ทำให้ธุรกิจไปได้ราบรื่นขึ้น ใครว่าโฮสติ้งไม่มีผลใช้ถูกๆ ไว้ก่อน เจ๊บอกเลยว่าไม่คุ้ม เพราะล่มเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณเสียโอกาสทางธุรกิจได้ ได้ยินมาว่าหากเว็บล่มนานๆ อันดับทาง search engine อาจจะตกก็ได้นะคะ มีเรื่องเล่าถึงความประทับใจที่นี้อีกเรื่องค่ะ เว็บเจ๊เคยโดนไวรัสไม่ทราบสาเหตุ พึ่งรู้ว่ามีปัญหาตอนดึกๆ จึงส่ง ticket ไป รอไม่ถึง 10 นาที เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่ามีสำรองข้อมูล จะให้ restore ข้อมูลก่อนที่ไวรัสให้ไหม เจ๊ตอบตกลง เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานเลยในการแก้ปัญหา ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเว็บขายขนมของเจ๊ก็กลับมาปกติอีกครั้ง พร้อมกับแนะนำว่าปัญหาไวรัสเกิดจากที่