ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แต่ละช่วงอายุนั้นโดดเด่นในเรื่องใดและควรจะทำประกันในรูปแบบใดไว้


แน่นอนว่าในชีวิตของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วนั้นย่อมที่จะต้องพบเจอกับเรื่องต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเตรียมแผนรับมือมาแล้วหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราเองนั้นก็ยังไม่ทันได้ระวังตัว ฉะนั้นเราควรมีสติรับมือกับทุกๆ ปัญหารวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทด้วย นอกจากนี้การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาระแก่คนรอบข้างในเรื่องของการเงินนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการทำประกันภัยต่างๆ ไว้ ซึ่งเราต้องยอมรับด้วยว่าในปัจจุบันนั้นก็มีประกันภัยต่างๆ ให้เราได้เลือกทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ชีวิตมากขึ้น อย่างเช่น การเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ นั้นก็ควรที่จะทำ ประกันการเดินทาง ไปต่างประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะว่าหากเกิดเจ็บป่วยที่โน่นก็จะได้สะดวกในเรื่องของการรักษารวมไปถึงการติดต่อประสานงานต่างๆ นั่นเอง ฉะนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำกันะว่าในแต่ละสถานการณ์ชีวิตที่แบ่งตามช่วงอายุนั้นจะเหมาะสมกับการทำประกันภัยในรูปแบบใด

1.      ในวัยเด็กช่วงอายุ 0-20 ปี แน่นอนว่าในวัยนี้นั้นก็คงจะเหมาะกับการทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุอย่างแน่นอน เพราะจะช่วยบรรเทาในเรื่องค่าใข้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นวัยที่มีกำลังมีการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากทำ โดยที่อาจจะยังไม่ได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากทำไหร่ ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าวัยอื่นๆ และถ้าหากจะให้ไปทำ ประกันภัย เพื่อมาลดหย่อนภาษีหรือเพื่อคนข้างหลังนั้นก็คงจะไม่ใช่อย่างแน่นอน

2.      ในวัยเริ่มทำงานช่วงอายุ 21-30 ปี ต้องยอมรับว่าในวัยนี้นั้นเป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานอย่างเต็มหรือมีภาระในด้านอื่นๆ อย่างเต็มตัว  ฉะนั้นในช่วงอายุ 21-30 ปีนั้นจะยังไม่มีใครมาพึ่งพิงรายได้ของเราจึงกับการวางแผนการเงินเพื่อสร้างฐานะในอนาคต และแน่นอนว่าเมื่อมีการทำงานในบริษัทหรือโรงงานนั้นก็จะได้สวัสดิการประกันสุขภาพไปในตัว แต่ก็ต้องจ่ายภาษีด้วยหากรายได้เราถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะฉะนั้นประกันชีวิตที่วัยนี้เริ่มมองก็ควรเป็นประกันที่สามารถช่วยประหยัดในเรื่องของภาษีได้ ซึ่งอาจจะยังไม่ต้องมีความคุ้มครองสูงมากนัก อย่างเช่น ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองยาวกว่า 10 ปี

3.      ในวัยสร้างครอบครัวและมีบุตรที่เป็นช่วงอายุ 31-50 ปี แน่นอนว่าวัยนี้เป็นวัยแห่งการขยับขยายที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ฉะนั้นก็หมายถึงภาระที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เราเองจึงควรจะมองหาหลักประกันให้กับคนในครอบครัว โดยประกันชีวิตที่เหมาะกับวัยนี้คือ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเพื่อปิดความเเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับหัวหน้าครอบครัว และในวัยนี้นอกจากจะมองหา ประกันภัย ที่เหมาะสมแล้วก็ควรจะวางแผนความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการกับตัวเราเองอีกด้วย อย่างเช่น หากกำลังผ่อนบ้าน ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MRTA) ก็เป็นประกันชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่ดี เพราะหากเกิดอะไรขึ้นมาคนในครอบครัวของเราก็จะยังคงมีที่อยู่อาศัยต่อไป หรือจะซื้อประกันชีวิตแนบสัญญาชดเชยรายได้ก็ได้ เพราะถ้าหากหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถทำงานหารายได้ได้ประกันประเภทนี้ก็ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในช่วงเวลานั้น หรือจะเลือกทำประกันสุขภาพไปกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวก็ดี เพราะในวัยนี้ยังไม่ได้มีความเสี่ยงต่อโรคหรือมีประวัติการเจ็บป่วยมากนักจึงทำให้เบี้ยประกันยังไม่สูง

4.      ในวัยก่อนเกษียณช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่ภาระต่างๆ เริ่มลดลง เพราะลูกๆ ก็เติบโตและเริ่มเข้าสู่วัยทำงานกันบ้างแล้ว ฉะนั้นอาจจะทำประกันสุขภาพทั้งค่ารักษาพยาบาล หรือคุ้มครองโรคร้ายแรงอย่างจริงจัง เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นตามไปด้วย หรือจะทำประกันชีวิตที่ความคุ้มครองไม่สูงมากนักพ่วงประกันสุขภาพด้วยก็ได้ และถ้าหากใครคิดจะไปเที่ยวรอบโลกก็อย่าลืมทำ ประกันการเดินทาง ไปต่างประเทศไว้ด้วยล่ะกัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หากดำเนินการโอนเงินผิดพลาดอย่าเพิ่งตกใจ ให้ดำเนินการดังนี้ก่อน

ในปัจจุบันนั้นเราต้องยอมรับว่าการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆ นั้นสามารถทำได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปที่ธนาคารกันแล้ว อย่างเช่น ของธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial   bank ofthailand ) นั้นมีแอพลิเคชั่น SCB Easy ที่ทำให้เราโอนเงินได้สะดวกขึ้น รวมถึงสามารถเช็คยอดเงินฝาก อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก  อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ได้เพียงแค่มีมือถือเท่านั้น แต่ทั้งนี้มันก็มีความเสี่ยงตรงที่เราอาจจะกดเลขบัญชีรับโอนผิดจึงทำให้เงินไปเข้าบัญชีใครก็ไม่รู้ แต่ทั้งนี้นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะไม่ได้เงินคืน โดยเราเพียงแค่ดำเนินการดังต่อไปนี้ แต่ทว่าข้อเสียของความผิดพบาดนี้ก็คือ เสียเวลา นั่นเอง 1.       หากเป็นในกรณีที่เราโอนเงินผิดบัญชีไปให้คนอื่นนั้น สิ่งที่เราควรจะทำหลังจากที่เรารํ้ตัวแล้วว่าเราโอนเงินผิดบัญชี คือ           - เราต้องรวบรวมหลักฐานการโอนเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหรือหน้าจอการโอนเงินจาก Internet banking ของเรา           - ให้เรารีบติดต่อกับธนาคารต้นทางทันที เพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบและก็ควรสอบถามวิธีการขอคืนเงิน           - ในลำดับต่อมานั้นทางธนาคารจะติดต่อไปยังผู้รับโอน เพื่อให้คืนเงิ

สบู่ผิวขาว ที่คุณต้องติดใจ

สาวๆทุกคนคงอยากจะมีผิวขาวสวยเนียนใสไร้ที่ติ และตัวช่วยส่วนใหญ่ที่สาวๆเลือกใช้กันก็คือ  สบู่ผิวขาว  ซึ่งหลายยี่ห้อก็จะมีส่วนผสมของวิตามินอีและวิตามินบี เพื่อบำรุงผิวให้แลดูกระจ่างใส เนียนนุ่ม น่าสัมผัส และก็อาจจะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผิว เช่น มอยเจอร์ไรเซอร์ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิว บางยี่ห้อก็ใส่กูลต้าไธโอน ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้น แต่จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังถ้าใส่มากจนเกินไป บางยี่ห้อจึงหลีกเลี่ยงไม่ใส่สารนี้ เปลี่ยนเป็นใส่สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรต่างๆแทน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยขัดผิวและบำรุงผิว เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผิวดูสว่างใสขึ้น             หลายๆคนคงมีตัวเลือกสบู่ผิวขาวไว้ในใจแล้ว แต่เราจะขอแนะนำ สบู่ผิวขาว  VONCE   OrangeBlossom Honey Soap  สบู่ผิวขาวน้ำผึ้งดอกส้มจากฝรั่งเศส ซึ่งมีส่วนผสมของวิตามินบี และวิตามินซี AHA สารสกัดจากธรรมชาติ คือสารสกัดจากส้ม และสารสกัดจากกุหลาบ ซึ่งส่วนผสมต่างๆนั้นมีคุณสมบัติดังนี้ - ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่น สมบูรณ์แข็งแรง - ปรับสีผิวให้แลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ - เปลี่ยนผิ

ประสบกาณ์ดีๆ จากการใช้บริการ hosting ที่ Hostneverdie

เจ๊ประทับใจบริการ hosting ที่ Hostneverdie มากค่ะ ราคาไม่ต่ำ ไม่สูง เหมาะสมดีค่ะ เจ๊ไม่ชอบของถูกเกินไปเพราะมักจะมาพร้อมกับความห่วย ชอบที่นี้เพราะว่าเรื่องซับพอร์ตไวมากค่ะ host ก็ไม่ค่อยล่ม ไม่อืดด้วยค่ะ เรียกว่าไวเลยแหละค่ะ คะแนนเว็บจาก google pagespeed ก็ค่อนข้างดีมากค่ะ เจ๊ใช้ที่อื่นมาก่อน โฮสติ้งอืด บริการก็ช้า เลยย้ายมาที่ Hostneverdie ทีนี้ย้ายโฮสต์ให้ฟรีด้วยนะคะ เจ๊ทำเว็บขายส่งขนมค่ะ host ล่มนานๆ มีปัญหาเยอะ พอใช้ทนี้ไม่ค่อยล่ม ทำให้ธุรกิจไปได้ราบรื่นขึ้น ใครว่าโฮสติ้งไม่มีผลใช้ถูกๆ ไว้ก่อน เจ๊บอกเลยว่าไม่คุ้ม เพราะล่มเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณเสียโอกาสทางธุรกิจได้ ได้ยินมาว่าหากเว็บล่มนานๆ อันดับทาง search engine อาจจะตกก็ได้นะคะ มีเรื่องเล่าถึงความประทับใจที่นี้อีกเรื่องค่ะ เว็บเจ๊เคยโดนไวรัสไม่ทราบสาเหตุ พึ่งรู้ว่ามีปัญหาตอนดึกๆ จึงส่ง ticket ไป รอไม่ถึง 10 นาที เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่ามีสำรองข้อมูล จะให้ restore ข้อมูลก่อนที่ไวรัสให้ไหม เจ๊ตอบตกลง เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานเลยในการแก้ปัญหา ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเว็บขายขนมของเจ๊ก็กลับมาปกติอีกครั้ง พร้อมกับแนะนำว่าปัญหาไวรัสเกิดจากที่