ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วัฒนธรรมการตั้งชื่อลูกของคนไทย


                การ ตั้งชื่อ ลูกของคนไทยถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง  เพราะเราจะมองเห็นวิวัฒนาการของคนไทยการตั้งชื่อได้อย่างชัดเจน จากเดิมที่พ่อแม่ตั้งชื่อลูกให้เรียกง่ายสื่อความหมายชัดเจนตามเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคน  แต่ทุกวันนี้เรามีทางเลือกในการตั้งชื่อลูกได้อย่างหลากหลายบางครั้งอาจจะเป็นคำที่ไพเราะแต่ไร้ความหมาย  หรือเป็นคำที่มีความหมายแต่ไม่ใช่คำไทย  ก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นชื่อลูกได้ทั้งสิ้น  ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่จะก่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีและเป็นมงคลสำหรับเจ้าของชื่อโดยตรง  ชื่อเล่นและชื่อจริงของลูกอาจจะเป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความโก้เก๋ดูทันสมัยหรือต้องการที่จะสื่อความหมายอะไรบางอย่างแต่สำหรับ ชื่อจริงลูกชาย และชื่อจริงของลูกสาวจะต้องเป็นชื่อที่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และจะต้องเป็นชื่อที่มีความหมายในทางที่ดีกับเด็กเท่านั้น   
                ในสมัยก่อนวัฒนธรรมการ ตั้งชื่อ ของคนไทยมักจะมีชื่อตัวเพียงชื่อเดียวไม่มีการแบ่งเป็นชื่อเล่นและชื่อจริงเหมือนสมัยนี้  นอกจากนั้นชื่อเรียกมักจะเป็นคำที่มีเพียงพยางค์เดียวเช่น แดง ดำ สม มั่น ผิน และชื่อที่เป็นหลายพยางค์มักจะเป็นชื่อของพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์หรือไม่ก็จะต้องเป็นพระญาติกับพระมหากษัตริย์เท่านั้น   แต่เมื่อวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดมาหลายยุคหลายสมัยก็เกิดวิวัฒนาการเกิดขึ้นกับการตั้งชื่อมากมาย จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้มีชื่อที่เป็นคำศัพท์แปลกใหม่  การตั้งชื่อลูกชื่อที่มีความซับซ้อนในเรื่องของการออกเสียงและการสะกด  นอกจากนี้ยังเป็นการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่สื่อไปถึงเอกลักษณ์และความคาดหวังเฉพาะบุคคลอย่างชัดเจนมากขึ้น
                อีกทั้งเรายังได้รับการผสมผสานของวัฒนธรรมจากหลายๆชาติที่เข้ามาติดต่อทำการค้าในประเทศไทยทำให้ชื่อในสมัยนี้อาจจะมีการผสมคำจากภาษาอื่นเข้ามาด้วยเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีน ทำให้ได้ชื่อที่แปลกใหม่และมีความหลากหลายมากขึ้น และเนื่องจากการตั้ง ชื่อลูกชาย และลูกสาวด้วยคำที่มีหลายพยางค์อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการเรียกจึงได้มีการตั้งเป็นชื่อเล่นซึ่งอาจจะเป็นชื่อที่มีเพียงหนึ่งหรือสองพยางค์เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เรียกง่ายขึ้นแต่ยังคงให้คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลนั้นเช่นเดิม
                ความน่าสนใจของการ ตั้งชื่อ คนไทยยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เราจะสามารถแยกแยะความแตกต่างของการตั้งชื่อของชาวต่างชาติและชาวไทยได้อย่างชัดเจน  ชาวต่างชาติมักจะตั้งชื่อลูกด้วยคำที่สื่อความหมายในกลุ่มของความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ส่วนใหญ่มักจะอ้างอิงความเป็นมาของศาสนา  พระเจ้า  พระเยซู  หรืออาจจะเป็นชื่อที่เกิดมาจากถิ่นฐานที่ถือกำเนิดหรือถิ่นฐานที่พ่อและแม่เกิดความประทับใจเมื่อไปเยือน  และบางคนอาจจะตั้งชื่อตามบรรพบุรุษโดยการเพิ่มคำว่า Junior ต่อท้าย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพในบรรพบุรุษของคนในตระกูล  ในขณะที่คนไทยมักจะตั้งชื่อลูกให้ได้ความหมายที่สื่อถึงเด็กโดยตรงบางครั้งชื่ออาจจะอธิบายลักษณะเด่นของอุปนิสัย ของเด็กคนนั้นเช่น หวาน  เปรี้ยว  หรืออาจจะเป็นชื่อที่อธิบายถึงลักษณะเด่นในแง่กายภาพ เช่น อ้วน เล็ก หยิก  กลม เป็นต้น แต่ในส่วนของชื่อจริงคนไทยยังต้องเน้นการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่ให้ความเป็นมงคลและต้องสื่อถึงสิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวลูก
                การตั้ง ชื่อจริงลูกชาย ก็ยังคงต้องสื่อความหมายให้เห็นถึงความเข้มแข็ง  ความแข็งแรง  ความมีอำนาจวาสนาบารมี  ความฉลาดหลักแหลม  ความเป็นผู้นำ  ความกล้าหาญ  และอาจจะต้องแสดงถึงความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูลอีกด้วย  ในขณะที่การตั้งชื่อลูกผู้หญิงก็ยังคงต้องมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความอ่อนหวาน  ความอ่อนโยน  ความดีงาม  คุณค่าที่สูงส่งสำหรับครอบครัวและทุกๆคน
                หรือบางครั้งพ่อแม่อาจจะ ตั้งชื่อ ลูกจากการอ้างอิงถึงบรรพบุรุษหรืออ้างอิงมาจากชื่อของตัวเอง เช่นพ่อชื่อ วิรัตน์ แม่ชื่อ ดวงสุดา  เมื่อมีลูกก็อาจจะตั้งชื่อลูกว่า สุดารัตน์  หรือถ้าเป็น ชื่อลูกชาย อาจจะตั้งชื่ออ้างอิงกับปู่ เพื่อให้ได้ความหมายของการเป็นหลานชายสุดที่รักของปู่ ถ้าปู่ชื่อ อาณัติ เป็นครู อาจารย์ที่มีความสามารถในหลายสาขาวิชา  ซึ่งในโบราณถือว่าเป็น นักปราชญ์ เมื่อมีหลานชาย อาจตั้งชื่อว่า ณัฐชนน ที่มีความหมายว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เพื่อโยงไปถึงชื่อปู่และยังให้ความหมายถึงการเป็นหลานชายที่มีแนวโน้มจะมีความเก่งกาจเหมือนปู่อีกด้วย 
                จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการตั้ง ชื่อจริงลูกชาย และลูกสาวมีความหลากหลาย แต่ทั้งนี้อาจจะต้องอาศัยความเชื่อทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับตำราในการตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก เพื่อให้ได้ความเป็นมงคลสูงสุดสำหรับเด็ก  แต่ถ้าใครไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนักกับการตั้งชื่ออาจจะถือเอาความไพเราะความหมายดีเรียกง่าย อีกทั้งไม่มีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีก็ถือว่าเป็นชื่อที่ดีมากแล้ว แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล เพราะหากจะยึดถือตามตำราจริงๆชื่อที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีความหลากหลายมากนัก 
ถ้าลองมองย้อนกลับไปในอดีตที่ยังไม่มีวิวัฒนาการของการ ตั้งชื่อ ที่หลากหลายเหมือนในปัจจุบันนี้เราอาจจะพบความจริงที่ว่าคนชื่อเดียวกันเกิดเวลาเดียวกันแต่มีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางคนเป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าราชการที่บรรดาลูกน้องใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพยำเกรง  ในขณะที่คนชื่อเดียวกันเกิดวันและเวลาเดียวกันกลับกลายเป็นเพียงแค่คนประกอบอาชีพรับจ้างหาเช้ากินค่ำให้สามารถเอาชีวิตผ่านพ้นแต่ละวันได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้ว  ถ้าเราพิจารณาตามความจริงอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราจะ ตั้งชื่อ ให้มีความซับซ้อนอลังการและเป็นมงคลกับเจ้าของชื่อมากน้อยแค่ไหน  แต่ถ้าเด็กไม่ได้มีจิตใจที่จะตั้งใจไฝ่รู้ ไม่แสวงหาความรู้ให้เกิดกับตัวเอง  ไม่มุ่งมั่นมานะกับการเรียน  ไม่ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  ทำงานโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จเหมือนความคาดหวังดังชื่อก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเอง แล้วแบบนี้เราจะโทษว่าเป็นเพราะชื่อไม่เป็นมงคล หรือจะโทษที่ตัวคนกันแน่ ลองคิดดูเอาเอง


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สบู่ผิวขาว ที่คุณต้องติดใจ

สาวๆทุกคนคงอยากจะมีผิวขาวสวยเนียนใสไร้ที่ติ และตัวช่วยส่วนใหญ่ที่สาวๆเลือกใช้กันก็คือ สบู่ผิวขาว ซึ่งหลายยี่ห้อก็จะมีส่วนผสมของวิตามินอีและวิตามินบี เพื่อบำรุงผิวให้แลดูกระจ่างใส เนียนนุ่ม น่าสัมผัส และก็อาจจะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผิว เช่น มอยเจอร์ไรเซอร์ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิว บางยี่ห้อก็ใส่กูลต้าไธโอน ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้น แต่จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังถ้าใส่มากจนเกินไป บางยี่ห้อจึงหลีกเลี่ยงไม่ใส่สารนี้ เปลี่ยนเป็นใส่สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรต่างๆแทน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยขัดผิวและบำรุงผิว เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผิวดูสว่างใสขึ้น หลายๆคนคงมีตัวเลือกสบู่ผิวขาวไว้ในใจแล้ว แต่เราจะขอแนะนำสบู่ผิวขาว VONCEOrangeBlossom Honey Soap สบู่ผิวขาวน้ำผึ้งดอกส้มจากฝรั่งเศส ซึ่งมีส่วนผสมของวิตามินบี และวิตามินซี AHA สารสกัดจากธรรมชาติ คือสารสกัดจากส้ม และสารสกัดจากกุหลาบ ซึ่งส่วนผสมต่างๆนั้นมีคุณสมบัติดังนี้ - ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่น สมบูรณ์แข็งแรง - ปรับสีผิวให้แลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ - เปลี่ยนผิวมองคล้ำให้เป็นขาวใส เนียนนุ่ม น่าสั…

เลือกบริษัทประกันรถยนต์อย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

รถยนต์ถือเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคดิจิตอลไปเสียแล้ว  แม้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  แต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลย  เพราะในยุคสมัยนี้ความรวดเร็วคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ  ผู้คนจึงเลือกซื้อรถยนต์กันไม่เว้นในแต่ละวัน  นอกจากจะมีโปรโมชั่นต่างๆ  ออกมาล่อตาล่อใจพร้อมของแถมระดับพรีเมี่ยมแล้ว   บางทีก็มีประกันภัยรถยนต์แถมมาด้วย  โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองแบบคุ้มแล้วคุ้มอีก  ให้ผู้ใช้รถเกิดความประทับใจและต่อประกันรถยนต์กับบริษัทที่ประสานกันกับบริษัทซื้อขายรถยนต์  เพื่อเป็นการบังคับซื้อประกันภัยรถยนต์ไปในตัว  ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนบริษัทดถึงประกันภัยรถยนต์ได้ตามเงื่อนไขของบริษัทซื้อขายรถและบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มีสัญญาร่วมกัน  แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดคือบริษัทใด ต้องผ่านการศึกษารายละเอียดและข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเพื่อจะได้ทราบว่า  ทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี   ตลอดจนทำให้ทราบว่า ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี  กว่ากันเมื่อต้องใช้ในการเปรียบเทียบการซื้อประกันภัยชั้น1


บริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นมีหลากหลายให้คุณได้เลือกสรรตามความต้…

หากดำเนินการโอนเงินผิดพลาดอย่าเพิ่งตกใจ ให้ดำเนินการดังนี้ก่อน

ในปัจจุบันนั้นเราต้องยอมรับว่าการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆ นั้นสามารถทำได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปที่ธนาคารกันแล้ว อย่างเช่น ของธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial  bank ofthailand) นั้นมีแอพลิเคชั่น SCB Easy ที่ทำให้เราโอนเงินได้สะดวกขึ้น รวมถึงสามารถเช็คยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ได้เพียงแค่มีมือถือเท่านั้น แต่ทั้งนี้มันก็มีความเสี่ยงตรงที่เราอาจจะกดเลขบัญชีรับโอนผิดจึงทำให้เงินไปเข้าบัญชีใครก็ไม่รู้ แต่ทั้งนี้นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะไม่ได้เงินคืน โดยเราเพียงแค่ดำเนินการดังต่อไปนี้ แต่ทว่าข้อเสียของความผิดพบาดนี้ก็คือ เสียเวลา นั่นเอง 1.หากเป็นในกรณีที่เราโอนเงินผิดบัญชีไปให้คนอื่นนั้น สิ่งที่เราควรจะทำหลังจากที่เรารํ้ตัวแล้วว่าเราโอนเงินผิดบัญชี คือ - เราต้องรวบรวมหลักฐานการโอนเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหรือหน้าจอการโอนเงินจาก Internet banking ของเรา - ให้เรารีบติดต่อกับธนาคารต้นทางทันที เพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบและก็ควรสอบถามวิธีการขอคืนเงิน - ในลำดับต่อมานั้นทางธนาคารจะติดต่อไปยังผู้รับโอน เพื่อให้คืนเงินกลับมา เพราะธนาคารนั้นไม่สามารถดึงเงินจากบัญชีผู้รับโอน…