ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วัฒนธรรมการตั้งชื่อลูกของคนไทย


                การ ตั้งชื่อ ลูกของคนไทยถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง  เพราะเราจะมองเห็นวิวัฒนาการของคนไทยการตั้งชื่อได้อย่างชัดเจน จากเดิมที่พ่อแม่ตั้งชื่อลูกให้เรียกง่ายสื่อความหมายชัดเจนตามเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคน  แต่ทุกวันนี้เรามีทางเลือกในการตั้งชื่อลูกได้อย่างหลากหลายบางครั้งอาจจะเป็นคำที่ไพเราะแต่ไร้ความหมาย  หรือเป็นคำที่มีความหมายแต่ไม่ใช่คำไทย  ก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นชื่อลูกได้ทั้งสิ้น  ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่จะก่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีและเป็นมงคลสำหรับเจ้าของชื่อโดยตรง  ชื่อเล่นและชื่อจริงของลูกอาจจะเป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความโก้เก๋ดูทันสมัยหรือต้องการที่จะสื่อความหมายอะไรบางอย่างแต่สำหรับ ชื่อจริงลูกชาย และชื่อจริงของลูกสาวจะต้องเป็นชื่อที่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และจะต้องเป็นชื่อที่มีความหมายในทางที่ดีกับเด็กเท่านั้น   
                ในสมัยก่อนวัฒนธรรมการ ตั้งชื่อ ของคนไทยมักจะมีชื่อตัวเพียงชื่อเดียวไม่มีการแบ่งเป็นชื่อเล่นและชื่อจริงเหมือนสมัยนี้  นอกจากนั้นชื่อเรียกมักจะเป็นคำที่มีเพียงพยางค์เดียวเช่น แดง ดำ สม มั่น ผิน และชื่อที่เป็นหลายพยางค์มักจะเป็นชื่อของพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์หรือไม่ก็จะต้องเป็นพระญาติกับพระมหากษัตริย์เท่านั้น   แต่เมื่อวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดมาหลายยุคหลายสมัยก็เกิดวิวัฒนาการเกิดขึ้นกับการตั้งชื่อมากมาย จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้มีชื่อที่เป็นคำศัพท์แปลกใหม่  การตั้งชื่อลูกชื่อที่มีความซับซ้อนในเรื่องของการออกเสียงและการสะกด  นอกจากนี้ยังเป็นการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่สื่อไปถึงเอกลักษณ์และความคาดหวังเฉพาะบุคคลอย่างชัดเจนมากขึ้น
                อีกทั้งเรายังได้รับการผสมผสานของวัฒนธรรมจากหลายๆชาติที่เข้ามาติดต่อทำการค้าในประเทศไทยทำให้ชื่อในสมัยนี้อาจจะมีการผสมคำจากภาษาอื่นเข้ามาด้วยเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีน ทำให้ได้ชื่อที่แปลกใหม่และมีความหลากหลายมากขึ้น และเนื่องจากการตั้ง ชื่อลูกชาย และลูกสาวด้วยคำที่มีหลายพยางค์อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการเรียกจึงได้มีการตั้งเป็นชื่อเล่นซึ่งอาจจะเป็นชื่อที่มีเพียงหนึ่งหรือสองพยางค์เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เรียกง่ายขึ้นแต่ยังคงให้คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลนั้นเช่นเดิม
                ความน่าสนใจของการ ตั้งชื่อ คนไทยยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เราจะสามารถแยกแยะความแตกต่างของการตั้งชื่อของชาวต่างชาติและชาวไทยได้อย่างชัดเจน  ชาวต่างชาติมักจะตั้งชื่อลูกด้วยคำที่สื่อความหมายในกลุ่มของความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ส่วนใหญ่มักจะอ้างอิงความเป็นมาของศาสนา  พระเจ้า  พระเยซู  หรืออาจจะเป็นชื่อที่เกิดมาจากถิ่นฐานที่ถือกำเนิดหรือถิ่นฐานที่พ่อและแม่เกิดความประทับใจเมื่อไปเยือน  และบางคนอาจจะตั้งชื่อตามบรรพบุรุษโดยการเพิ่มคำว่า Junior ต่อท้าย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพในบรรพบุรุษของคนในตระกูล  ในขณะที่คนไทยมักจะตั้งชื่อลูกให้ได้ความหมายที่สื่อถึงเด็กโดยตรงบางครั้งชื่ออาจจะอธิบายลักษณะเด่นของอุปนิสัย ของเด็กคนนั้นเช่น หวาน  เปรี้ยว  หรืออาจจะเป็นชื่อที่อธิบายถึงลักษณะเด่นในแง่กายภาพ เช่น อ้วน เล็ก หยิก  กลม เป็นต้น แต่ในส่วนของชื่อจริงคนไทยยังต้องเน้นการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่ให้ความเป็นมงคลและต้องสื่อถึงสิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวลูก
                การตั้ง ชื่อจริงลูกชาย ก็ยังคงต้องสื่อความหมายให้เห็นถึงความเข้มแข็ง  ความแข็งแรง  ความมีอำนาจวาสนาบารมี  ความฉลาดหลักแหลม  ความเป็นผู้นำ  ความกล้าหาญ  และอาจจะต้องแสดงถึงความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูลอีกด้วย  ในขณะที่การตั้งชื่อลูกผู้หญิงก็ยังคงต้องมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความอ่อนหวาน  ความอ่อนโยน  ความดีงาม  คุณค่าที่สูงส่งสำหรับครอบครัวและทุกๆคน
                หรือบางครั้งพ่อแม่อาจจะ ตั้งชื่อ ลูกจากการอ้างอิงถึงบรรพบุรุษหรืออ้างอิงมาจากชื่อของตัวเอง เช่นพ่อชื่อ วิรัตน์ แม่ชื่อ ดวงสุดา  เมื่อมีลูกก็อาจจะตั้งชื่อลูกว่า สุดารัตน์  หรือถ้าเป็น ชื่อลูกชาย อาจจะตั้งชื่ออ้างอิงกับปู่ เพื่อให้ได้ความหมายของการเป็นหลานชายสุดที่รักของปู่ ถ้าปู่ชื่อ อาณัติ เป็นครู อาจารย์ที่มีความสามารถในหลายสาขาวิชา  ซึ่งในโบราณถือว่าเป็น นักปราชญ์ เมื่อมีหลานชาย อาจตั้งชื่อว่า ณัฐชนน ที่มีความหมายว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เพื่อโยงไปถึงชื่อปู่และยังให้ความหมายถึงการเป็นหลานชายที่มีแนวโน้มจะมีความเก่งกาจเหมือนปู่อีกด้วย 
                จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการตั้ง ชื่อจริงลูกชาย และลูกสาวมีความหลากหลาย แต่ทั้งนี้อาจจะต้องอาศัยความเชื่อทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับตำราในการตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก เพื่อให้ได้ความเป็นมงคลสูงสุดสำหรับเด็ก  แต่ถ้าใครไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนักกับการตั้งชื่ออาจจะถือเอาความไพเราะความหมายดีเรียกง่าย อีกทั้งไม่มีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีก็ถือว่าเป็นชื่อที่ดีมากแล้ว แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล เพราะหากจะยึดถือตามตำราจริงๆชื่อที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีความหลากหลายมากนัก 
ถ้าลองมองย้อนกลับไปในอดีตที่ยังไม่มีวิวัฒนาการของการ ตั้งชื่อ ที่หลากหลายเหมือนในปัจจุบันนี้เราอาจจะพบความจริงที่ว่าคนชื่อเดียวกันเกิดเวลาเดียวกันแต่มีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางคนเป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าราชการที่บรรดาลูกน้องใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพยำเกรง  ในขณะที่คนชื่อเดียวกันเกิดวันและเวลาเดียวกันกลับกลายเป็นเพียงแค่คนประกอบอาชีพรับจ้างหาเช้ากินค่ำให้สามารถเอาชีวิตผ่านพ้นแต่ละวันได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้ว  ถ้าเราพิจารณาตามความจริงอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราจะ ตั้งชื่อ ให้มีความซับซ้อนอลังการและเป็นมงคลกับเจ้าของชื่อมากน้อยแค่ไหน  แต่ถ้าเด็กไม่ได้มีจิตใจที่จะตั้งใจไฝ่รู้ ไม่แสวงหาความรู้ให้เกิดกับตัวเอง  ไม่มุ่งมั่นมานะกับการเรียน  ไม่ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  ทำงานโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จเหมือนความคาดหวังดังชื่อก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเอง แล้วแบบนี้เราจะโทษว่าเป็นเพราะชื่อไม่เป็นมงคล หรือจะโทษที่ตัวคนกันแน่ ลองคิดดูเอาเอง


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หากดำเนินการโอนเงินผิดพลาดอย่าเพิ่งตกใจ ให้ดำเนินการดังนี้ก่อน

ในปัจจุบันนั้นเราต้องยอมรับว่าการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆ นั้นสามารถทำได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปที่ธนาคารกันแล้ว อย่างเช่น ของธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial   bank ofthailand ) นั้นมีแอพลิเคชั่น SCB Easy ที่ทำให้เราโอนเงินได้สะดวกขึ้น รวมถึงสามารถเช็คยอดเงินฝาก อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก  อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ได้เพียงแค่มีมือถือเท่านั้น แต่ทั้งนี้มันก็มีความเสี่ยงตรงที่เราอาจจะกดเลขบัญชีรับโอนผิดจึงทำให้เงินไปเข้าบัญชีใครก็ไม่รู้ แต่ทั้งนี้นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะไม่ได้เงินคืน โดยเราเพียงแค่ดำเนินการดังต่อไปนี้ แต่ทว่าข้อเสียของความผิดพบาดนี้ก็คือ เสียเวลา นั่นเอง 1.       หากเป็นในกรณีที่เราโอนเงินผิดบัญชีไปให้คนอื่นนั้น สิ่งที่เราควรจะทำหลังจากที่เรารํ้ตัวแล้วว่าเราโอนเงินผิดบัญชี คือ           - เราต้องรวบรวมหลักฐานการโอนเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหรือหน้าจอการโอนเงินจาก Internet banking ของเรา           - ให้เรารีบติดต่อกับธนาคารต้นทางทันที เพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบและก็ควรสอบถามวิธีการขอคืนเงิน           - ในลำดับต่อมานั้นทางธนาคารจะติดต่อไปยังผู้รับโอน เพื่อให้คืนเงิ

สบู่ผิวขาว ที่คุณต้องติดใจ

สาวๆทุกคนคงอยากจะมีผิวขาวสวยเนียนใสไร้ที่ติ และตัวช่วยส่วนใหญ่ที่สาวๆเลือกใช้กันก็คือ  สบู่ผิวขาว  ซึ่งหลายยี่ห้อก็จะมีส่วนผสมของวิตามินอีและวิตามินบี เพื่อบำรุงผิวให้แลดูกระจ่างใส เนียนนุ่ม น่าสัมผัส และก็อาจจะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผิว เช่น มอยเจอร์ไรเซอร์ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิว บางยี่ห้อก็ใส่กูลต้าไธโอน ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้น แต่จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังถ้าใส่มากจนเกินไป บางยี่ห้อจึงหลีกเลี่ยงไม่ใส่สารนี้ เปลี่ยนเป็นใส่สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรต่างๆแทน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยขัดผิวและบำรุงผิว เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผิวดูสว่างใสขึ้น             หลายๆคนคงมีตัวเลือกสบู่ผิวขาวไว้ในใจแล้ว แต่เราจะขอแนะนำ สบู่ผิวขาว  VONCE   OrangeBlossom Honey Soap  สบู่ผิวขาวน้ำผึ้งดอกส้มจากฝรั่งเศส ซึ่งมีส่วนผสมของวิตามินบี และวิตามินซี AHA สารสกัดจากธรรมชาติ คือสารสกัดจากส้ม และสารสกัดจากกุหลาบ ซึ่งส่วนผสมต่างๆนั้นมีคุณสมบัติดังนี้ - ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่น สมบูรณ์แข็งแรง - ปรับสีผิวให้แลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ - เปลี่ยนผิ

ประสบกาณ์ดีๆ จากการใช้บริการ hosting ที่ Hostneverdie

เจ๊ประทับใจบริการ hosting ที่ Hostneverdie มากค่ะ ราคาไม่ต่ำ ไม่สูง เหมาะสมดีค่ะ เจ๊ไม่ชอบของถูกเกินไปเพราะมักจะมาพร้อมกับความห่วย ชอบที่นี้เพราะว่าเรื่องซับพอร์ตไวมากค่ะ host ก็ไม่ค่อยล่ม ไม่อืดด้วยค่ะ เรียกว่าไวเลยแหละค่ะ คะแนนเว็บจาก google pagespeed ก็ค่อนข้างดีมากค่ะ เจ๊ใช้ที่อื่นมาก่อน โฮสติ้งอืด บริการก็ช้า เลยย้ายมาที่ Hostneverdie ทีนี้ย้ายโฮสต์ให้ฟรีด้วยนะคะ เจ๊ทำเว็บขายส่งขนมค่ะ host ล่มนานๆ มีปัญหาเยอะ พอใช้ทนี้ไม่ค่อยล่ม ทำให้ธุรกิจไปได้ราบรื่นขึ้น ใครว่าโฮสติ้งไม่มีผลใช้ถูกๆ ไว้ก่อน เจ๊บอกเลยว่าไม่คุ้ม เพราะล่มเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณเสียโอกาสทางธุรกิจได้ ได้ยินมาว่าหากเว็บล่มนานๆ อันดับทาง search engine อาจจะตกก็ได้นะคะ มีเรื่องเล่าถึงความประทับใจที่นี้อีกเรื่องค่ะ เว็บเจ๊เคยโดนไวรัสไม่ทราบสาเหตุ พึ่งรู้ว่ามีปัญหาตอนดึกๆ จึงส่ง ticket ไป รอไม่ถึง 10 นาที เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่ามีสำรองข้อมูล จะให้ restore ข้อมูลก่อนที่ไวรัสให้ไหม เจ๊ตอบตกลง เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานเลยในการแก้ปัญหา ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเว็บขายขนมของเจ๊ก็กลับมาปกติอีกครั้ง พร้อมกับแนะนำว่าปัญหาไวรัสเกิดจากที่