ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วัฒนธรรมการตั้งชื่อลูกของคนไทย


                การ ตั้งชื่อ ลูกของคนไทยถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง  เพราะเราจะมองเห็นวิวัฒนาการของคนไทยการตั้งชื่อได้อย่างชัดเจน จากเดิมที่พ่อแม่ตั้งชื่อลูกให้เรียกง่ายสื่อความหมายชัดเจนตามเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคน  แต่ทุกวันนี้เรามีทางเลือกในการตั้งชื่อลูกได้อย่างหลากหลายบางครั้งอาจจะเป็นคำที่ไพเราะแต่ไร้ความหมาย  หรือเป็นคำที่มีความหมายแต่ไม่ใช่คำไทย  ก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นชื่อลูกได้ทั้งสิ้น  ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่จะก่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีและเป็นมงคลสำหรับเจ้าของชื่อโดยตรง  ชื่อเล่นและชื่อจริงของลูกอาจจะเป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความโก้เก๋ดูทันสมัยหรือต้องการที่จะสื่อความหมายอะไรบางอย่างแต่สำหรับ ชื่อจริงลูกชาย และชื่อจริงของลูกสาวจะต้องเป็นชื่อที่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และจะต้องเป็นชื่อที่มีความหมายในทางที่ดีกับเด็กเท่านั้น   
                ในสมัยก่อนวัฒนธรรมการ ตั้งชื่อ ของคนไทยมักจะมีชื่อตัวเพียงชื่อเดียวไม่มีการแบ่งเป็นชื่อเล่นและชื่อจริงเหมือนสมัยนี้  นอกจากนั้นชื่อเรียกมักจะเป็นคำที่มีเพียงพยางค์เดียวเช่น แดง ดำ สม มั่น ผิน และชื่อที่เป็นหลายพยางค์มักจะเป็นชื่อของพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์หรือไม่ก็จะต้องเป็นพระญาติกับพระมหากษัตริย์เท่านั้น   แต่เมื่อวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดมาหลายยุคหลายสมัยก็เกิดวิวัฒนาการเกิดขึ้นกับการตั้งชื่อมากมาย จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้มีชื่อที่เป็นคำศัพท์แปลกใหม่  การตั้งชื่อลูกชื่อที่มีความซับซ้อนในเรื่องของการออกเสียงและการสะกด  นอกจากนี้ยังเป็นการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่สื่อไปถึงเอกลักษณ์และความคาดหวังเฉพาะบุคคลอย่างชัดเจนมากขึ้น
                อีกทั้งเรายังได้รับการผสมผสานของวัฒนธรรมจากหลายๆชาติที่เข้ามาติดต่อทำการค้าในประเทศไทยทำให้ชื่อในสมัยนี้อาจจะมีการผสมคำจากภาษาอื่นเข้ามาด้วยเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีน ทำให้ได้ชื่อที่แปลกใหม่และมีความหลากหลายมากขึ้น และเนื่องจากการตั้ง ชื่อลูกชาย และลูกสาวด้วยคำที่มีหลายพยางค์อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการเรียกจึงได้มีการตั้งเป็นชื่อเล่นซึ่งอาจจะเป็นชื่อที่มีเพียงหนึ่งหรือสองพยางค์เท่านั้น ซึ่งจะทำให้เรียกง่ายขึ้นแต่ยังคงให้คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลนั้นเช่นเดิม
                ความน่าสนใจของการ ตั้งชื่อ คนไทยยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เราจะสามารถแยกแยะความแตกต่างของการตั้งชื่อของชาวต่างชาติและชาวไทยได้อย่างชัดเจน  ชาวต่างชาติมักจะตั้งชื่อลูกด้วยคำที่สื่อความหมายในกลุ่มของความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ส่วนใหญ่มักจะอ้างอิงความเป็นมาของศาสนา  พระเจ้า  พระเยซู  หรืออาจจะเป็นชื่อที่เกิดมาจากถิ่นฐานที่ถือกำเนิดหรือถิ่นฐานที่พ่อและแม่เกิดความประทับใจเมื่อไปเยือน  และบางคนอาจจะตั้งชื่อตามบรรพบุรุษโดยการเพิ่มคำว่า Junior ต่อท้าย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพในบรรพบุรุษของคนในตระกูล  ในขณะที่คนไทยมักจะตั้งชื่อลูกให้ได้ความหมายที่สื่อถึงเด็กโดยตรงบางครั้งชื่ออาจจะอธิบายลักษณะเด่นของอุปนิสัย ของเด็กคนนั้นเช่น หวาน  เปรี้ยว  หรืออาจจะเป็นชื่อที่อธิบายถึงลักษณะเด่นในแง่กายภาพ เช่น อ้วน เล็ก หยิก  กลม เป็นต้น แต่ในส่วนของชื่อจริงคนไทยยังต้องเน้นการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่ให้ความเป็นมงคลและต้องสื่อถึงสิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวลูก
                การตั้ง ชื่อจริงลูกชาย ก็ยังคงต้องสื่อความหมายให้เห็นถึงความเข้มแข็ง  ความแข็งแรง  ความมีอำนาจวาสนาบารมี  ความฉลาดหลักแหลม  ความเป็นผู้นำ  ความกล้าหาญ  และอาจจะต้องแสดงถึงความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูลอีกด้วย  ในขณะที่การตั้งชื่อลูกผู้หญิงก็ยังคงต้องมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความอ่อนหวาน  ความอ่อนโยน  ความดีงาม  คุณค่าที่สูงส่งสำหรับครอบครัวและทุกๆคน
                หรือบางครั้งพ่อแม่อาจจะ ตั้งชื่อ ลูกจากการอ้างอิงถึงบรรพบุรุษหรืออ้างอิงมาจากชื่อของตัวเอง เช่นพ่อชื่อ วิรัตน์ แม่ชื่อ ดวงสุดา  เมื่อมีลูกก็อาจจะตั้งชื่อลูกว่า สุดารัตน์  หรือถ้าเป็น ชื่อลูกชาย อาจจะตั้งชื่ออ้างอิงกับปู่ เพื่อให้ได้ความหมายของการเป็นหลานชายสุดที่รักของปู่ ถ้าปู่ชื่อ อาณัติ เป็นครู อาจารย์ที่มีความสามารถในหลายสาขาวิชา  ซึ่งในโบราณถือว่าเป็น นักปราชญ์ เมื่อมีหลานชาย อาจตั้งชื่อว่า ณัฐชนน ที่มีความหมายว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เพื่อโยงไปถึงชื่อปู่และยังให้ความหมายถึงการเป็นหลานชายที่มีแนวโน้มจะมีความเก่งกาจเหมือนปู่อีกด้วย 
                จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการตั้ง ชื่อจริงลูกชาย และลูกสาวมีความหลากหลาย แต่ทั้งนี้อาจจะต้องอาศัยความเชื่อทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับตำราในการตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก เพื่อให้ได้ความเป็นมงคลสูงสุดสำหรับเด็ก  แต่ถ้าใครไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนักกับการตั้งชื่ออาจจะถือเอาความไพเราะความหมายดีเรียกง่าย อีกทั้งไม่มีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีก็ถือว่าเป็นชื่อที่ดีมากแล้ว แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล เพราะหากจะยึดถือตามตำราจริงๆชื่อที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีความหลากหลายมากนัก 
ถ้าลองมองย้อนกลับไปในอดีตที่ยังไม่มีวิวัฒนาการของการ ตั้งชื่อ ที่หลากหลายเหมือนในปัจจุบันนี้เราอาจจะพบความจริงที่ว่าคนชื่อเดียวกันเกิดเวลาเดียวกันแต่มีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางคนเป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าราชการที่บรรดาลูกน้องใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพยำเกรง  ในขณะที่คนชื่อเดียวกันเกิดวันและเวลาเดียวกันกลับกลายเป็นเพียงแค่คนประกอบอาชีพรับจ้างหาเช้ากินค่ำให้สามารถเอาชีวิตผ่านพ้นแต่ละวันได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้ว  ถ้าเราพิจารณาตามความจริงอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราจะ ตั้งชื่อ ให้มีความซับซ้อนอลังการและเป็นมงคลกับเจ้าของชื่อมากน้อยแค่ไหน  แต่ถ้าเด็กไม่ได้มีจิตใจที่จะตั้งใจไฝ่รู้ ไม่แสวงหาความรู้ให้เกิดกับตัวเอง  ไม่มุ่งมั่นมานะกับการเรียน  ไม่ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  ทำงานโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จเหมือนความคาดหวังดังชื่อก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเอง แล้วแบบนี้เราจะโทษว่าเป็นเพราะชื่อไม่เป็นมงคล หรือจะโทษที่ตัวคนกันแน่ ลองคิดดูเอาเอง


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดีที่ให้ความคุ้มค่าที่สุด

ถ้าเริ่มต้นสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดีบอกได้เลยว่าเป็นวิธีการใช้งานที่ง่ายมากๆพร้อมด้วยหลักประกันภัยที่สามารถดูแลความคุ้มครองทั้งตัวรถยนต์เองและตัวผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัยให้สามารถลดค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลเสียหายสู่รถยนต์ของคุณได้ในส่วนนี้จึงบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มค่ามากๆที่คุณนั้นควรจะมีหลักประกันภัยเพื่อที่จะดูแลความคุ้มครองในส่วนนี้บอกได้เลยว่าถ้าคุณจะต้องนำเงินส่วนตัวมาเสียค่าใช้จ่ายนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ส่งผลดีมากนักแต่ถ้าคุณนั้นมีการทำประกันรถยนต์เอาไว้จะสามารถดูแลทุกอย่างอย่างเป็นระบบเลยทีเดียวทำให้ง่ายต่อการใช้งานกันมากยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ครอบครองไว้เพื่อเป็นยานพาหนะในการขับขี่บนท้องถนน ทั้งนี้จึงบอกได้เลยว่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัทประกันภัยที่จะมีการให้บริการในการดูแลความคุ้มครองรถยนต์ได้เป็นอย่างดีในส่วนนี้มาถูกทางกันแล้วเพราะคุณจะได้พบกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดสามารถไว้วางใจได้ในส่วนการให้บริการและทั้งนี้ทางบริษัทยังมีรูปแบบของหลักประกันภัยที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 หรือชั้น …

เลือกบริษัทประกันรถยนต์อย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

รถยนต์ถือเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคดิจิตอลไปเสียแล้ว  แม้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  แต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลย  เพราะในยุคสมัยนี้ความรวดเร็วคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ  ผู้คนจึงเลือกซื้อรถยนต์กันไม่เว้นในแต่ละวัน  นอกจากจะมีโปรโมชั่นต่างๆ  ออกมาล่อตาล่อใจพร้อมของแถมระดับพรีเมี่ยมแล้ว   บางทีก็มีประกันภัยรถยนต์แถมมาด้วย  โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองแบบคุ้มแล้วคุ้มอีก  ให้ผู้ใช้รถเกิดความประทับใจและต่อประกันรถยนต์กับบริษัทที่ประสานกันกับบริษัทซื้อขายรถยนต์  เพื่อเป็นการบังคับซื้อประกันภัยรถยนต์ไปในตัว  ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนบริษัทดถึงประกันภัยรถยนต์ได้ตามเงื่อนไขของบริษัทซื้อขายรถและบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มีสัญญาร่วมกัน  แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดคือบริษัทใด ต้องผ่านการศึกษารายละเอียดและข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเพื่อจะได้ทราบว่า  ทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี   ตลอดจนทำให้ทราบว่า ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี  กว่ากันเมื่อต้องใช้ในการเปรียบเทียบการซื้อประกันภัยชั้น1


บริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นมีหลากหลายให้คุณได้เลือกสรรตามความต้…

มีบัตรเครดิตมากกว่าหนึ่งใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสีย เพราะถ้าใช้เป็นก็จะมีข้อดีต่างๆ ดังนี้

สำหรับใครก็ตามที่เริ่มทำงานมาได้สักระยะนั้นแน่นอนว่าก็คงจะหาความมั่นคงในเรื่องของการเงินให้กับตัวเองมากขึ้น โดยอาจจะมีการเก็บเงินไว้สักก้อนแล้วนำไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ำแม้จะให้ผลตอบแทนต่ำก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ตัวเองนั้นมีเครดิตทางการเงินให้ตัวเองนั่นเอง นอกจากนี้เราเชื่อว่าหลายๆ คนนั้นก็คงเริ่มที่จะมองหาบัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่นดีๆ ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของตัวเองสักใบเอาไว้ใช้งานด้วยอย่างแน่นอน ซึ่งการบัตรเครดิตนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ให้ประโยชน์กับเราอย่างมากหากเรามีวินัยในการใช้จ่ายเงินสูง รวมไปถึงการมี บัตรเงินสด ไว้สำรองสักใบด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ถ้าหากไม่จำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้เงินสดแบบฉุกเฉินนั้นเราก็ไม่ควรที่จะนำบัตรเงินสดมาใช้งานพร่ำเพรื่อ ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลชนิดหนึ่งซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ส่วนในเรื่องของการมีบัตรเครดิตไว้ใช้งานนั้น ถ้าหากใครที่มีอยู่แล้วและอยากที่จะมีอีกใบนั้นก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากเป็นไปได้เราก็ควรเลือกทำที่จะ บัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียม รายปี เพื่อไม่ให้เราต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนโดยใช่เหตุ นอกจา…